Uncategorized

OKR, den nye veien til en suksessfull bedrift

OKR er noe mange av oss ikke har hørt om, men det er en en solid metode å drive et vellykket selskap på. De aller største og mest vellykkede firmaer bruker metoden, men i Norge har veldig få kjennskap og ikke minst kunnskap om teorien. I løpet av de første forelesningene våres i 3 bolk snakket Karl Philip lund aktivt om teorien, han forklarte oss at dette var den nye måten å drive en suksessfull bedrift på.

Men hva er OKR? OKR også kjent som Objektiv and Key results er et styringsverktøy som skal hjelpe bedriften å jobbe med riktig arbeidsoppgaver på riktig tidspunkt. Metoden svarer på to grunnleggende spørsmål gjennom hvert kvartal. Dette er for å ha kontroll på at alt i bedriften er gjort riktig, på riktig tidspunkt og på riktig måte. Karl Philips Lund beskriver OKR som et styresett som setter fokuset på de aktivitetene som er viktigst for de målsettingene som er satt. Objectivehandler om at man bør sette seg en retning man ønsker å gå, i form av hva man ønsker å oppnå. Målet presenteres vanligvis som en konkret setning og kan ses på som et nøkkelmål. Når man har satt seg retningen fyller man opp med ulike Key results, som kan forståes som delmål for å nå nøkkelmålet som er satt. (Lund 2018).

 • Objective: Hva ønsker du å oppnå?
  • Et objektiv som reflekterer bedriften sine mål
  • må være konkret
 • Key results: Hvordan har du tenkt å komme til målet?
  • Sette opp minst tre målbare nøkkelresultater. Disse kan man endre underveis i prosessen dersom det skjer noen endringer, og man huker av for hvert resultat er gjennomført.

Hvorfor bruke OKR?

OKR er en enkel og svert oversiktlig metode å styre et selskap på. Når alle i et selskap vet hva de skal jobbe med for å nå målet til bedriften blir veien kort og effektiv. OKR gjør at alle avdelinger, ansatte og ledere vet hva de skal gjøre til en hver tid. Om du ønsker en vellykket bedrift er dette veien å gå!

Lund skrev i blogginnlegget at OKR skaper fordeler for bedriften som benytter seg at teorien. Han beskriver at det fire klare fordeler som gjør at styresettet skaper store konkurransefordeler for bedriftene som benytter seg av den: 

 1. Bedriftenes viktigste mål kommer til overflaten
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktigst 
 3. Man får innsyn i hvordan de ansatte ligger an i forhold til målene som er satt
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår

som tidligere nevnt er brukes OKR av de største og beste bedriftene i Verden. Google, Netflix Samsung, Facebook og Amason er noen av de som bruker metoden, men de er også noen av verdens største og mest vellykkede selskaper. Man kan tenke at når så store og vellykkede bedrifter bruker OKR har det en god effekt. OKR får nemlig alle til å jobbe sammen mot samme mål! det er også en effektiv modell for selskaper med store avdelinger og ansatte der det er nemmest umulig å vite hva alle gjør til en hver tid. derfor er OKR den beste metoden for å ha oversikt.

kilder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *